NAŠE RESTAURACE

Majitelem a chef kuchařem restaurace Aroma je Martin Gondek s desetiletou zkušeností pražské restaurace La Boca a hotel Salvator v roce 2013 padesátou restauraci v České republice, kde jsem vyrostl a učil se novým zkušenostem a trendům zahramniční španělské a italské kuchyně pod předními pražskými kuchaři. V restauraci La Boca jsem našel  vášeň k vaření a současně ji považuji za mé hobby a ne jen práci.

První historická zmínka o lobkovickém jezu a mlýnu pochází z konce 14. století. Tehdy byl majitelem lobkovického panství Jan Čůch ze Zásady, oblíbenec krále Václava IV. Jan Čůch zřídil v roce 1383 na hranici katastru Lobkovic a Neratovic ( ty byli statkem arcibiskupovým ) na Labi jez, jenž měl zadržovat vodu na jeho mlýn. Úředníci arcibiskupa Jana z Jenštejna proti stavbě jezu protestovali. Když s protestem nepořídili, okolo 10. června 1384 zaútočili a jez zbořili.
To se nelíbilo králi Václavu IV. Povolal arcibiskupa k sobě na Karlštejn a držel ho tam několik dnů. Mezitím Jan Čůch vykrádal arcibiskupovy statky. Jak uvádí František Palacký, tehdy bylo v Lobkovicích, poprvé na českém území, použito pušek na střelný prach. Jan Čůch pak jez znovu postavil.